Oversigt

1. Juridisk sælger

2. Priser og betaling

3. Vilkår ved køb af serviceydelser

 


 

1. Juridisk sælger

Dorthe Hjort Sommer

Skolestrædet 6D, 4930 Maribo

CVR 36 21 16 60

 

Kontaktinformationer

Telefon: 30 28 79 77

Mail: mail@dorthehjortsommer.dk

 

2. Priser og betaling

Alle priser er i danske kroner og eksklusiv 25% moms.

Betaling kan ske med følgende betalingsmetoder:

  • Bankoverførsel

Der udstedes en faktura med kredit. Betalingsfrist på fakturaer er netto 8 dage. Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70% pr. påbegyndt måned samt et gebyr på 100,-.

Der tages forbehold for tastefejl, prisændringer og udsolgte varer.

 

3. Vilkår ved køb af serviceydelser

Formål og omfang

Forretningsbetingelser fastlægger vilkår for levering af ydelser fra Dorthe Hjort Sommer Kommunikation.

Ved hvert køb af ydelse, klippekort eller andet accepteres vilkårene i forretningsbetingelserne.

Dorthe Hjort Sommer Kommunikation forbeholder sig retten til at ændre betingelserne uden varsel og med virkning for allerede indgåede aftaler.

 

Ydelser

Ydelser tilbydes primært via reel timebetaling. Enkelte ydelser og downloads tilbydes dog til en fast pris.

Eventuel kørsel tillægges den givne ydelse og afregnes seperat.

Alle købte ydelser er bindende.

 

Timebetalte opgaver

Størstedelen af mine ydelser afregnes via reelt tidsforbrug. Mit tidsforbrug afregnes per påbegyndte halve time.

I mit tidsforbrug indgår: planlægning, forberedelse, research, skriveproces, rådgivning, mail-korrespondance, telefonsamtaler, møder, transport, administration m.m.

 

Fastpris opgaver

Opgaver med fast pris afregnes til den aftalte pris uanset det reelle tidsforbrug.

 

Klippekort

Klippekort fås i varianter med forskellige antal timer til differentieret timepris.

Minimumsklip er 15 minutter.

Forbrug af klip oplyses altid i forbindelse med afslutning af en opgave. Du kan dog til enhver tid få oplyst, hvor mange timer du har tilbage på dit klippekort.

Klippekortet udstedes til den enkelte virksomhed eller privatperson og kan derfor ikke overdrages eller sælges til andre. Ubrugte klip refunderes ikke.

 

Kørsel

Pris for kørsel tillægges den givne ydelse og afregnes seperat.

Aktuel pris for kørsel er 3,70 kroner pr kørt km.

Sejlads sidestilles med kørte km, derudover tillægges ordinær udgift til færgebillet.

 

Arbejdstid

Min arbejdstid er alle hverdage i tidsrummet kl.9 til kl. 15.

Hvis opgaven kræver det eller det aftales, at jeg arbejder uden for dette tidsrum kommer der et tillæg på 50% af ordinær pris. I weekender og helligdage kommer der et tillæg på 100% af ordinær pris. Weekenden begynder fredag kl. 15.

Hvis jeg selv vælger at arbejde uden for “normal arbejdstid” uden forudgående aftale med dig, så betales der ikke tillæg.

 

Aflysning af opgave

Du kan aflyse en opgave frem til 24 timer før aftalt opgavestart. Aflysninger herefter vil blive faktureret med 500 kr. eksklusiv moms.

Aflyser eller ændrer du aftaler herefter (uanset grund), så fakturerer jeg den tid der er afsat til opgaven.

 

Ansvar

Dorthe Hjort Sommer Kommunikation kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af mit arbejde eller min rådgivning. Det påhviler dig selv at sikre at brug af det udarbejdede materiale er det rette for dig eller din virksomhed. Jeg vil dog gøre mit yderste for at løse opgaven korrekt.

Jeg kan ikke garantere dig nogen resultater, herunder den ønskede medieomtale, salg, placeringer på Google m.m.

 

Ophavsret

Den tekst/ydelse jeg leverer er din – og du må bruge den til det du vil.

Når du køber et af mine onlineprodukter og downloads, så har jeg ophavsretten og du må derfor ikke dele produktet med andre.

Hvis ikke andet er aftalt må jeg omtale eller referer til de opgaver jeg har løst for din virksomhed – både i min markedsføring og i min samtale med andre kunder. Fortrolige informationer og personfølsomme oplysninger er selvfølgelig undtaget.