Forretningsbetingelser

1. Juridisk sælger
 • Dorthe Hjort Sommer Kommunikation
 • Skolestrædet 6D, Hillested, 4930 Maribo
 • CVR 36211660
2. formål og omfang
 • Forretningsbetingelserne fastlægger vilkår for levering af ydelser fra Dorthe Hjort Sommer Kommunikation.
 • Ved hvert køb af en eller flere ydelser, klippekort eller andet accepteres vilkårene i forretningsbetingelserne.
 • Dorthe Hjort Sommer Kommunikation forbeholder sig retten til at ændre forretningsbetingelserne uden varsel og med virkning for allerede indgåede aftaler.
3. Ansvar

3.1 Dorthe Hjort Sommer Kommunikation kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af sit arbejde eller rådgivning. Det påhviler kunden selv at sikre, at brug af leverede materialer er det rette for dig og din virksomhed. Samt at rådgivning og brug af materialer ikke er i strid med lovgivningen.

3.2 Jeg vil gøre mit yderste for at løse opgaven korrekt. Imidlertid er det dit ansvar at sikre, at teksterne overholder loven og eventuel særlovgivning i din branche samt at teksterne er korrekte. Herunder at alt, eksempelvis navne er stavet korrekt samt at mailadresser og telefonnumre er korrekte.

3.3 Jeg kan ikke garantere dig nogen resultater, herunder den ønskede medieomtale, ønsket salg, ønsket placering på Google m.m.

4. Ophavsret

4.1 Den tekst/ydelse jeg leverer er din – og du må bruge den til det du vil.

4.2 Når du køber et af mine onlineprodukter eller downloads, så har jeg ophavsretten og du må derfor ikke dele produktet med andre.

4.3 Hvis ikke andet er aftalt må jeg henvise til de opgaver jeg udfører for dig samt henvise til din virksomheds navn i min markedsføring.

5. Arbejdstid

5.1 Min arbejdstid er alle hverdage i tidsrummet kl. 9 til kl. 15.

5.2 Hvis opgaven kræver det eller det aftales, at jeg arbejder uden for dette tidsrum kommer der et tillæg på 50% af ordinær pris. I weekender og helligdage kommer der et tillæg på 100% af ordinær pris. Weekenden begynder fredag kl. 15.

5.3 Hvis jeg selv vælger at arbejde uden for “normal arbejdstid” med eller uden forudgående aftale med dig, så betales der ikke tillæg.

6. Ydelser

Ydelser

 • Ydelser tilbydes primært via reel timebetaling. Enkelte ydelser tilbydes til en fast pris. Downloads faktureres til aktuel pris.
 • Eventuel kørsel tillægges den givne ydelse og afregnes seperat.
 • Alle købte ydelser er bindende.

Timebetalte opgaver

 • Størstedelen af mine ydelser afregnes via reelt tidsforbrug. Mit tidsforbrug afregnes per påbegyndte halve time. Dog minimum 1 time pr. faktura/opgave.
 • I mit tidsforbrug indgår: planlægning, forberedelse, research og interviews, skriveproces, rådgivning i løbet af opgaven, mail-korrespondance, telefonsamtaler, møder, transport, administration m.m.

Fastpris opgaver

 • Få af mine ydelser afregnes via en fast pris. Opgaver med en fast pris afregnes til den aftalte pris uanset det reelle tidsforbrug.

Klippekort

 • Klippekort fås i varianter med forskelligt timeantal til en differentieret timepris.
 • Klippekort udstedes til den enkelte virksomhed eller privatperson og kan ikke overdrages eller sælges til andre. Ubrugte klip refunderes ikke.
 • Opgaver løst via klippekort afregnes via reelt tidsforbrug. Mit tidsforbrug afregnes per påbegyndte halve time. Minimumklip er derfor 30 minutter.
 • Forbrug af klip oplyses altid i forbindelse med afslutning af en opgave. Du kan til enhver tid få oplyst, hvor mange timer du har tilbage på dit klippekort.
 • Ved hvert månedskift fremsendes automatisk en mail med status på dit klippekort, såfremt du har forbrugt klip i indeværende måned.

Downloads

 • Downloads differentieres i pris efter indhold. Se den givne pris på download-produktet i webshoppen.
 • Alle downloads frigives umiddelbart efter betaling i shoppen.
7. Kørsel

7.1 Pris for kørsel, broafgift og færgebillet afregnes seperat og tillægges den givne ydelse såfremt der er sket kørsel, passering af betalingsbro eller sejlads i forbindelse med en opgave.

7.2 Sejlads sidestilles med kørte km, så der tillægges kilometerpenge for den afstand der sejles. Der betales ligeledes for kilometer over betalingsbro.

7.3Aktuel pris for kørsel er 4,00 kr. pr kørt/sejlet km.

8. Aflysning af opgave

8.1 Du kan aflyse en opgave frem til 24 timer før aftalt opgavestart. Aflysninger vil blive faktureret med 1.000 kr. eksklusiv moms.

8.2 Aflyser eller ændrer du aftaler herefter (uanset grund), så fakturerer jeg den tid der er afsat til opgaven.

9. Priser og betaling

9.1 Alle oplyste priser er i danske kroner og eksklusiv 25% moms.

9.2 Opgaver faktureres umiddelbart efter de er løst. Jeg fremsender en faktura med angivelse af forbrugte timer for den enkelte opgave.

9.3 Klippekort faktureres ved køb. Jeg fremsender en faktura.

9.4 Betaling af faktura skal ske via bankoverførsel.

9.5 Betalingsbetingelserne er netto 8 dage. Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70% pr. påbegyndt måned – samt et gebyr på 100 kr.

9.6 Ubetalte fakturaer sendes til incasso efter 3 måneder.